ظروف یکبار مصرف

هنر پلاست (واقف ظرف) با فعالیت در صنعت پلیمری کشور و همچنین خرید،فروش و راهنمای خرید برا مشتریان محنرم در تهیه ظروف پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف اماده همکاری با عمده فروشان و خرده فروشان ظروف یکبار مصرف میباشد

1مجموع 1 پروژه
1مجموع 1 پروژه